Fakultet: Metody Rozpoznawania Płodności

StartFakultet: Metody Rozpoznawa...
Rozwiń

II Konferencja "Interdyscyplinarne leczenie niepłodności"
II Konferencja "Interdyscyplinarne leczenie niepłodności"


Szanowni Państwo !

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz SKN „Fizjologia Płodności” pragnę zaprosić Państwa
na kolejną konferencję: „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności.
Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”.
Zeszłoroczna konferencja została przyjęta bardzo pozytywnie, a ilość uczestników przekroczyła 300 osób.
Odzwierciedla to fakt, jak istotnym i nurtującym zagadnieniem zarówno dla lekarzy jak i pacjentów jest sfera płodności.


Kontynuując holistyczne spojrzenie na zdrowie prokreacyjne, postanowiliśmy w tym roku zwrócić szczególną Państwa uwagę na fakt, że niepłodność i zaburzenia cyklu płciowego są objawem wielu chorób i zaburzeń organizmu. Nie można ich więc rozpatrywać w ramach tylko jednej specjalności, czy dziedziny medycyny. Złożona etiopatogeneza niepłodności i zaburzeń cyklu rozrodczego wynika z fizjologii rytmów biologicznych rządzących płodnością. Jest ona niezwykle podatna na działanie czynników endo i egzogennych.

Wpływ rozwoju cywilizacji na nasz organizm w sferze zdrowia prokreacyjnego jest niezaprzeczalny. Coraz częściej występujące zaburzenia odporności, choroby autoimmunologiczne, alergie stanowią niezwykle ważny aspekt medycyny prokreacji. Dlatego zrozumienie wzajemnego oddziaływania układu hormonalnego i immunologicznego oraz ich wpływ na przebieg cyklu płciowego wydaje się kluczowe, aby podejmować dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Niewątpliwie kwintesencję opisywanych zależności możemy odnaleźć w „tajemniczej chorobie”, jaką jest endometrioza. Złożona etiopatogeneza tej niejednorodnej jednostki nozologicznej wymaga współpracy wielu specjalistów medycyny zachowawczej a także inwazyjnej. Endometrioza jest więc doskonałym przykładem, jak wielokierunkowe postępowanie: leczenie zaburzeń hormonalnych, immunologicznych, alergii, zmiany stylu życia i diety, w połączeniu z wysokospecjalistyczną terapią chirurgiczną dają największe szanse na zdrowie naszych pacjentek.


Czekamy na Państwa,
do zobaczenia 10.03.2018 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.


Dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska
Kierownik Naukowy KonferencjiPROGRAM KONFERENCJI

SOBOTA,
10 marca 2018

  • 9.00-9.05. WPROWADZENIE i przywitanie
   – dr n.med. Aleksandra Maria Kicińska, Kierownik Naukowy Konferencji

  • 9.05-9.50 Wpływ deprywacji rytmów biologicznych na zaburzenia miesiączkowania
   – dr hab. n. med. Tomasz Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • 9.50-10.20 Immunologiczne aspekty regulacji hormonalnych u kobiet
   – prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

  • 10.20-11.00 Immunologiczne przyczyny niepłodności. Endometrioza
   – dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • 11.00-11.30 Przerwa kawowa

  • 11.30-12.00 Czy insulina ma wpływ na płodność – wybrane aspekty kliniczne
   – prof. dr hab. Irina Kowalska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  • 12.00-12.30 Indeks zapalny diety – rola w leczeniu niepłodności
   - dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • 12.30-13.00 Ksenoestrogeny – wpływ na płodność kobiet i mężczyzn
   – prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

  • 13.00-13.15 „Stan wiedzy nt. zdrowia prokreacyjnego wśród młodzieży gdańskich uczelni wyższych.” Wyniki ankiety online
   – SKN Fizjologia Płodności, opiekun dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska, Katedra i Zakład Fizjologii GUMed

  • 13.15-13.30 Niepłodność – najnowsze doniesienia
   - Nutropharma

  • 13.30-14.15 Przerwa obiadowa

  • 14.15-14.45 Interdyscyplinarna terapia niepłodności
   – dr. n. med. Aleksandra Maria Kicińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • 14.45-15.15 Chirurgiczne leczenie endometriozy
   - dr n. med. Jakub Tomaszewski, Białystok

  • 15.15-15.45 Rola urologa w leczeniu niepłodności męskiej
   – dr hab. n. med. Marcin Matuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • 15.45-16.15 Depresja jako jedna z przyczyn okresowej niepłodności
   - dr med. Piotr Radziwiłłowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny


  POLECANY ARTYKUŁ

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – streszczeniem wykładu dr n.med. Aleksandy Kicińskiej, wygłoszonego na IV Międzynarodowej Konferencji “Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zastosowanie biomarkerów płodności w praktyce lekarskiej (203 KB)


  FAKULTET MRP

  Informujemy, że w nowym roku akademickim 2017/2018 będzie możliwość zapoznania się z wiedzą na temat:

  METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI (MRP)

  -dlaczego każdy lekarz powinien znać ich zastosowanie?

  -jaka jest przydatność MRP w diagnozowaniu i profilaktyce zdrowia prokreacyjnego?

  Zajęcia z Metod Rozpoznawania Płodności odbywają się przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii GUMed. Prowadzi je Dr n. med. Aleksandra Kicińska, która jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, Instruktorem Metod Rozpoznawania Płodności – posiada certyfikat Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego Matki i Dziecka w Warszawie. Od wielu lat diagnozuje i leczy zaburzenia cyklu miesiączkowego na podstawie obserwacji wskaźników płodności prowadzonych przez pacjentki.

  Zapisy na fakultet dostępne są dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Takie zajęcia odbywają się także na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym